Een bestuur bouwt haar gemeente niet met dagelijks nattevingerwerk uit. Het werkt aan de hand van beleidsnota's, bestuursplannen, meerjarenplannen, e.d.m. Hiermee geeft het aan waar haar prioriteiten voor de gemeente liggen, zowel in de nabije als in de verdere toekomst. Aan deze documenten is ze gebonden bij de keuzes die ze maakt, zeker wat de visie op lange termijn betreft. 

De weg kan lang, hobbelig en slipperig lijken, maar dat deert ons CD&V-bestuur niet. Zij werkt steeds aan een gedragen langetermijnvisie, voor een mooie gemeente, met een hoge levenskwaliteit.

Waar wil Puurs-Sint-Amands haar beperkte budget op inzetten? Lees het hier...

Ben je van mening dat het budget volledig fout zit? Worden bepaalde beleidsdomeinen ondergewaardeerd, of zelfs verwaarloosd? Dat zou ons ten stelligste verbazen, maar laat het ons zeker weten. Uw mening telt. Met jullie feedback bouwen we verder aan een gedragen beleid, voor elke inwoner van onze gemeente.