Koen Geens in Puurs over de hervormingen binnen justitie

30-06-2017

Vele van onze wetboeken dateren al van de 19e eeuw, de tijd van Napoleon. De geplande “hercodificatie” – een grondige herwerking van de bestaande wetboeken – behelst devolgende rechtsdomeinen: het strafrecht met in begrip van strafvordering en strafuitvoering, het burgerlijk recht en het vennootschapsrecht en insolventierecht. Ook het erfrecht pakt Geens onder handen.

Wat verandert er? Starten als ondernemer wordt eenvoudiger. Seksuele misdrijven worden zwaarder gestraft. En je krijgt meer vrijheid om te beslissen wie je erfenis krijgt

Koen Geens, onze federale minister van Justitie, deed alles uit de doeken.

Ondernemers, ouders, jeugd en erfgenamen, iedereen voelt zich aangesproken voelen door zijn hervormingen.