Terugblikken op één jaar werking in GC De Nestel, geeft een heel goed gevoel! We hoorden dankbare verenigingen en vrijwilligers, fiere inwoners, oprechte bewondering en verwondering. Aangenaam verraste bezoekers voelen zich welkom in dit warm, open en hedendaags gebouw dat in dit startjaar écht een plek geworden is om elkaar te ontmoeten, om je te ‘nestel’-en.

Het polyvalente karakter is overduidelijk. Het activiteitenoverzicht gaat van babyborrel, toneelvoorstelling, verjaardagsfeest, lezing, repaircafé, trouwfeest, (jeugd)fuif, buurtfeest, eetfestijn, nieuwjaarsdrink, bedrijfsfeest, (sport)beurs, modeshow, workshop, cursus, concert, (school)theater tot seniorenfeest,…. Een indrukwekkende lijst die de nood aan dit gebouw bevestigt. Tussen 8 oktober 2016, de datum van ingebruikname, en 8 oktober 2017 werd GC de Nestel gedeeltelijk of in zijn geheel 103 keer gehuurd door externen, verenigingen en inwoners. De gemeente gebruikte de ruimtes zelf ook 75 keer, zonder de  peelpleinwerking mee te tellen die hier in de zomer haar stek vond.

“We blijven verder inzetten op de goede werking van het gemeenschapscentrum en plannen in 2018 de aankoop van o.a. een projectiescherm en beamers”

Els De Smedt, schepen van cultuur

“Voor een opstartjaar zijn dit schitterende cijfers en de reservaties voor volgend jaar lopen als een trein. Zij die ooit beweerden dat GC de Nestel een overbodig prestigeproject was waar niemand zat op te wachten, zullen nu toch stilaan hun mening moeten herzien.”

Peter Van Hoeymissen, burgemeester Sint-Amands