Het nieuwe college van burgemeester en schepenen van onze kersverse gemeente Puurs-Sint-Amands is vrijdag voorgesteld voor de komende zes jaar. 

"Bij het verdelen van de bevoegdheden wordt ervoor geopteerd om te putten uit de rijke ervaring die er de voorbije jaren
werd opgebouwd in de colleges van Puurs en Sint-Amands, en ook de verschillende leefgemeenschappen op een evenwichtige manier vertegenwoordigd te zien. Tegelijk wordt er ingezet op vernieuwing en vervrouwelijking."

Koen Van Den Heuvel, toekomstig burgemeester Puurs-Sint-Amands

Yvo Van Damme wordt eerste schepen. Ook Hilde Van der Poorten, Els de Smedt, Alex Goethals en Ronny Tourné maken opnieuw deel uit van het college. Peter Van Hoeymissen wordt voorzitter van het bijzonder sociaal comité, het voormalige OCMW. Nieuwkomers in het college zijn Ann-Marie Morel en Raf De Blaiser. Els Goedgezelschap wordt, net zoals ze dat de voorbije jaren in Puurs deed, voorzitter van de gemeenteraad.

Verjonging

"Tijdens het verloop van de legislatuur zal er verder worden ingezet op verjonging. Schepenen Alex Goethals en Raf De Blaiser zullen in de loop van 2022 vervangen worden door Anne De Ron en Willem Geeroms. Peter Van Hoeymissen zal dan weer in het najaar van 2023 de kans geven aan Sophie Van Praet om in het college te komen."

Koen Van Den Heuvel, toekomstig burgemeester Puurs-Sint-Amands

"Ik ben heel tevreden dat iedereen zich unaniem achter deze bevoegdheidsverdeling heeft kunnen scharen. Opvallend ook: op het einde van deze legislatuur zal ons schepencollege één twintiger en twee dertigers tellen, en zullen de vrouwen de plak zwaaien. 5 van de 9 leden van het college zullen dan dames zijn."

Koen Van Den Heuvel, toekomstig burgemeester Puurs-Sint-Amands