Tijdens de gemeenteraad van december werd beslist om onze openbare verlichting over te dragen aan Eandis. De kabels waren al langer hun eigendom, maar met een nieuwe overeenkomst om palen en armaturen over te dragen, krijgt Eandis nu de volledige openbare verlichting in beheer.

Belangrijk is dat in nauw overleg met de gemeente een stappenplan wordt opgezet, om in een periode van maximum 10 jaar, alle verlichtingsarmaturen, ongeveer 1.500 stuks, te vervangen door LED- verlichting. Waar nodig zullen eveneens de palen vervangen worden. Alvorens deze stap te zetten, werd een masterplan opgesteld. Hierin werd het huidig en toekomstig brandregime van de verlichting opgenomen. In dat plan staan ook enkele donkere wegen, die dan eveneens verlicht zullen worden. Begin 2018 zal er al werk gemaakt worden van verlichting langs de Scheldedijk, van parking Noord tot aan de Kaai.

“In een latere fase zal het fietspad langsheen het spoor op het ganse grondgebied van de gemeente voorzien worden van verlichting. Met deze inspanningen zal het totaal verbruik van onze straatverlichting met meer dan 50% dalen, na de volledige LED-omschakeling. Tegelijk kunnen we de komende 10 jaar een daling van de CO2-uitstoot van ongeveer 6000kg/jaar optekenen. In de straten met LED zal de verlichting ’s nachts niet meer gedoofd worden, want we schakelen tussen 23u en 5u over op 50% dimmen.”

Eddy Ceurstemont, schepen van leefmilieu