Onlangs startten, met het rooien van de bomen, de eerste voorbereidende werken voor de heraanleg van gewestweg N17. Om dit veilig en vlot te laten verlopen, moest de volledige rijbaan afgesloten worden en werd een omleidingstraject uitgestippeld.

Dat de omleiding van een druk gebruikte verkeersader voor problemen zou zorgen, was onvermijdelijk. Toch konden we vaststellen dat alles goed uitgewerkt was en écht grote problemen uitbleven, mede door waakzame burgers die overlast consequent meldden. De verkeerspolitie van Klein-Brabant voerde op haar beurt systematisch controles uit: snelheid, het niet respecteren van de rijrichting, doortocht van zwaar verkeer en sluipverkeer werden allemaal gecontroleerd en geverbaliseerd bij het vaststellen van inbreuken. Zij die er graag de statistieken op nalezen: dat kan van dag tot dag op de Facebook-pagina van onze lokale politiezone, waar de resultaten van elke controle worden gepubliceerd.

Samen met de lokale politie blijven we inzetten op verkeersveiligheid en leefbaarheid op en langs onze Sint-Amandse wegen. Vandaar ook het activeren van een trajectcontrole op de N17.

“De snelheid zal hier voortdurend gemonitord worden, zodat snelheidsduivels, die de leefbaarheid langsheen onze wegen in het gedrang brengen, kunnen geverbaliseerd worden. Een gewaarschuwd man is er dus twee waard!”

Erna Vingerhoets, gemeenteraadslid