De CD&V-werkgroep Handicap&SAMENleven zet zich in voor de belangen van mensen met een beperking, zowel binnen als buiten de partij.
De belangrijkste doelstellingen van de werkgroep zijn:

  • fungeren als toetssteen voor alles wat reilt en zeilt binnen CD&V;
  • signalen uit de maatschappij detecteren en formuleren, om vervolgens mee oplossingen zoeken;
  • expertise aanbieden, bijvoorbeeld op vlak van toegankelijkheid;
  • een netwerk uitbouwen met het oog op het inwinnen van informatie.