Anneleen Meersmans

  • Geboortedatum:

    14 november 1979

Ik ben een vrouw met een uitgebreid sociaal leven die van het leven geniet met gezin, vrienden en familie. Ik maak deel uit van een actief gezin met 2 werkende ouders, waarbij het zoeken naar een evenwicht tussen werk, gezin en vrije tijd een constante oefening is. . Ik beschouw mezelf als ambitieus, durf uitdagingen aan te gaan maar ik vind het ook belangrijk om genoeg tijd te nemen voor mezelf en mijn gezin.
Ik ben iemand met een positieve ingesteldheid die een kritische noot laat horen waar nodig Ik heb altijd een open en nieuwsgierige blik op de maatschappij gehad en wil dit ook uitdragen naar de mensen rondom mij.

Beroepsmatig ben ik actief als beleidsmedewerker binnen de afdeling Justitiehuizen van het Departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, Vlaamse Overheid.

Als kind keek ik heel erg op naar mijn grootvader, Jef Meersmans, die altijd lokaal politiek actief geweest is.Net zoals hij wil ik ook lokaal het verschil maken en actief bijdragen aan een gemeente waar iedere inwoner zich thuis kan voelen, in plaats van aan de zijlijn toe te kijken. Aanvoelen wat er leeft en de zorgen en wensen van iedere burger meenemen in het politieke debat is mijn plan in dit nieuwe verhaal.
Gezien mijn achtergrond als criminoloog gaan mijn interesses vooral naar alles wat met maatschappelijk en sociaal welzijn, politie en veiligheid te maken heeft. Nog meer verkeersveilige omgevingen creëren voor iedereen, maar des te meer voor schoolgaande kinderen en nog meer inspelen op maatschappelijke tendensen zoals vb. de vergrijzing zijn hier mooie voorbeelden van.

Verder moeten we als gemeente extra inzetten op het creëren van verbinding om het gemeenschapsgevoel te vergroten maar met respect voor ieders identiteit. Ondanks de noodzakelijke fusie, moeten we des te meer blijven investeren in een kwalitatieve en toereikende dienstverlening in elke leefgemeenschap.

Ik beschouw Puurs- Sint-Amands als een ambitieuze gemeente die een ‘doe-beleid’ hanteert, met resultaten die onmiddellijk zichtbaar zijn voor de inwoners. De laatste jaren werd erg ingezet op het opwaarderen van de publieke ruimten wat tot een verzorgde leefomgeving heeft geleid maar ook de veiligheid zeker ten goede is gekomen.
Met o.a. nog verdere uitbreiding van sportinfrastructuren, groene parken en leefomgevingen en een nieuw cultureel centrum kan het leven in de gemeente alleen maar nog beter worden.