Hilde Van der Poorten

Schepen

  • Geboortedatum:

    20 september 1963

Na 25 jaar in Liezele actief (verenigingsleven) geleefd te hebben, woont Hilde ondertussen al 10 jaar in Puurs centrum. Reeds 18 jaar maakte ze als schepen deel uit van de daadkrachtige bestuursploeg van Koen. Dagdagelijks energiek kunnen meewerken aan het beleid en de visie van je eigen gemeente en ‘midden de mensen‘ staan, geven haar enorm veel voldoening. Ik ervaar dit alles echt wel als ‘de job van mijn leven’. Met een lach, een luisterend oor, een positieve ingesteldheid, een dosis creativiteit en steeds oplossingsgericht trachten mee te denken zet ze zich graag in voor al onze inwoners.

Al 18 jaar lang maak ze als schepen en eerste schepen deel uit van de ploeg van Koen. Een voltijdse job die ze gedreven uitoefent en die haar nog altijd veel voldoening geeft. Er is héél wat gerealiseerd de laatste jaren in Puurs, je kan er echt niet naast kijken. De nieuwe gemeente Puurs-Sint-Amands is een fascinerende uitdaging, een project waarin ze echt gelooft. Ook de komende jaren wilt ze met haar ervaring en nog steeds jeugdig enthousiasme de ingeslagen weg verder bewandelen. Er weer voor de volle 100% tegenaan gaan! Daadkrachtig en ambitieus verder werken aan een aangename, verdraagzame en toffe leefomgeving, aan een Puurs- Sint- Amands waar inwoners fier op kunnen zijn, waar iedereen meetelt en niemand uit de boot valt!

Ze hoopt de volgende jaren, de ingeslagen weg verder te kunnen zetten en te kunnen uitbreiden naar de nieuwe gemeente Puurs- Sint-Amands toe. Met een éénsgezinde, sterke ploeg en een flinke dosis gezonde ambitie verder te kunnen besturen met een duidelijke toekomstvisie en concrete actiepunten naar de verschillende leefgemeenschappen toe en met een kwalitatieve dienstverlening. Want stilstaan is geen optie. Volop inzetten op ‘samenwerking’ tussen verschillende partners (privé, investeerders, verenigingen, vzw’s …). Geloven in mensen en hun kansen geven, want samen kunnen we zoveel meer. Ze gelooft in een warm bestuur, dicht bij de mensen met voldoende inspraakorganen en voeling met verschillende doelgroepen.

Ze is enorm fier op:
- het talrijke, sterke en uiteenlopende verenigingsleven bestaande uit zovele vrijwilligers, zowel jong als oud: een gegeven dat we moeten koesteren;
- het investeringsniveau in verschillende vrijetijdsinfrastructuren;
- kwalitatieve buitenschoolse kinderopvang, zowel voor- en naschools in alle schoolvakanties;
- uiteenlopende bruisende evenementen, zowel gemeentelijke alsook events georganiseerd door externen;
- een gezond evenwicht tussen industrie en open, groene ruimte;
- een financieel gezonde gemeente en het hoge dienstverleningsniveau naar onze burgers toe;
- de heropwaardering van de verschillende leefkernen.

Het nieuwe college van burgemeester en schepenen van onze kersverse gemeente Puurs-Sint-Amands is vrijdag voorgesteld voor de…

Lees meer