Jef De Rop

Gemeenteraadslid, Politieraadslid

  • Geboortedatum:

    11 mei 1998

  • Geboorteplaats:

    Bornem

Momenteel studeert Jef politieke wetenschappen aan de KU Leuven, nadat hij de volledige SJABI-loopbaan heeft doorlopen. Daarnaast is hij trotse oud-leider van KSA Puurs.

Als kleinzoon van de grote familie De Rop in Liezele, Cools-Schampaert in Kalfort en Mertens-Meeus in Puurs groeide hij op in een ondernemende familie met dierenarts Chris De Rop als vader en Lieve Cools, zelfstandig zaakvoerder (en oud-leerkrachte), als zorgende mama. Zijn familie kent een actief bestaan in verschillende organisaties; voornamelijk Unizo, Lions en Leo Club Klein-Brabant, Markant, KVLV, VELT, Onafhankelijk Ziekenfonds, het Zonnehuis, … Zelf was hij reeds actief in de jeugdraad als vertegenwoordiger voor KSA Puurs en als voorzitter van de leerlingenraad van SJABI.

Jef wil een stem zijn voor de hele levensgemeenschap, met een nadruk op de jeugd en senioren, holebi’s, personen met een handicap, … Voorts ligt zijn hart bij de lokale middenstand. Hij ziet hen als het kloppend hart voor het sociaal-economische leven in een bruisend Puurs-Sint-Amands. Een vlot contact tussen burgers en bestuur, waarbij ingespeeld wordt op concrete issues met inspraak van alle belanghebbenden, is voor hem één van de belangrijkste peilers. Een uitgebreid vrije tijdsaanbod voor alle leeftijden is naar zijn mening noodzakelijk om de inwoners van onze fusiegemeente elkaar te leren kennen. In het bijzonder streeft hij naar een actieve jeugd. Hierbij dient geluisterd te worden naar het onderwijs, jeugdbewegingen, de speelpleinwerking, sportverenigingen, …

"Het Puurs dat ik als kleuter zag en het Puurs-Sint-Amands dat ik nu zie zijn compleet verschillend en toch beide mijn herkenbare ‘thuis’. Onder het huidige bestuur kende onze gemeente een (r)evolutie naar een bruisende levensgemeenschap. Er hebben zich de laatste jaren ontelbare progressieve veranderingen voorgedaan, zowel zichtbare als niet-zichtbare. Als je het mij vraagt is dit waar Puurs-Sint-Amands voor staat. Dit is waaraan ik dan ook graag wil meehelpen om de positieve ontwikkelingen verder uit te bouwen."

De CD&V-afdeling in Puurs-Sint-Amands volgt de structuur van de nieuwe fusiegemeente en koos dus voor een samengesmolten partij…

Lees meer