Jetty Luppens

  • Geboortedatum:

    19 juni 1980

Als inwoner van Puurs-Sint-Amands heb ik mij steeds goed gevoeld in onze gemeente. Als je als persoon wil dat dit gevoel verder naar andere kan worden overgebracht is het belangrijk om betrokken te zijn en actief deel te nemen aan het bouwen van een fijne gemeenschap waar iedereen zich kan goed voelen en zichzelf kan ontplooien.
Als betrokkene bij Kalfortkermis wil ik vooral ijveren om er voor te zorgen dat de trend die we de laatste jaren kende verder kan worden gezet. In mijn opinie is het belangrijk dat ontspanning en entertainment een belangrijk deel uitmaakt van het geheel dat er voor zorgt dat je sociale fijne gemeente hebt waar mensen betrokken kunnen zijn.
Muziek, sport, cultuuur,.. kortom de simpele dingen uit het leven is wat mensen dichter bij elkaar kan brengen.
Een andere belangrijk thema is voor mij jeugd en opleiding. Investeren in onze toekomst is enorm belangrijk om onze toekomst veilig te stellen.

Concrete zaken om te wijzigen in onze gemeente kan ik niet meteen naar voor brengen. Daarom wil ik eerst luisteren naar onze burgers om te zoeken op welke manier hun welzijn kan worden verhoogd. Om te dan pogen om die zaken verder aan te pakken in onze gemeente zodanig dat iedereen binnen de mate van het mogelijke een hoog gevoel een even hoog gevoel van welzijn kan bekomen als ikzelf.

Als ik kijk naar wat onze gemeente in de laatste jaren heeft kunnen realiseren denk ik dat we best fier kunnen zijn. Alle werken op niveau van mobiliteit om en infrastructuur hebben onze gemeente voorzien van een betere veiligheid en uitstraling.
Op gebied van cultuur merk ik een enorme vooruitgang, neem nu bijvoorbeeld de zomer van Puurs die al verscheidene jaren zorgt voor ontspanning voor iedereen en bovendien kosteloos is zodanig dat iedereen hier kan van genieten dan ka je toch zeggen dat het huidige beleid alles in zijn mogelijkheid doet om van onze gemeente een sociale leefbare gemeenschap te maken.
Vanuit mijn ervaringen met Kalite merk ik ook dat de voorbije jaren een fijne dialoog is ontstaan waardoor de VZW zich verder kan ontplooien en steeds kan rekenen op steun van het lokale bestuur