Jos Vanachter

  • Geboortedatum:

    15 april 1947

  • Geboorteplaats:

    Puurs

Ik ben geboren en getogen in Puurs (Overheide), maar heb van daaruit de wereld van het onderwijs verkend (leraar Engels, Nederlands, Duits, directeur, pedagogisch adviseur). Nog sterk betrokken bij SJABI, bij de parochie (redactie Kerk&leven), cultuur (Davidsfonds, zangkoren, beiaardvereniging), actief bij de seniorenwerking van OKRA, NEOS, Landelijke Gilde, Gezinsbond, en de jeugdbewegingen van het Vijverbos.

Vanuit mijn vorige mandaat, dat veeleer een leerschool was, voel ik mij nu nog beter gemotiveerd om de nieuwe en grotere gemeente tot een geslaagde fusie te laten evolueren. Als echte senior kan ik de jongere ploeg ondersteunen met bestuurservaring uit verschillende domeinen. Het mooie project moet nu pas eerst beginnen en de grote groep van senioren moet daar goed in vertegenwoordigd zijn.

Waar het haalbaar is, de verkeersveiligheid nog verbeteren en de zwakke weggebruikers beschermen. De integratie tussen Puurs en Sint-Amands laten groeien door het samengaan van nijverheid en natuurschoon. Het toerisme kan zeker een belangrijke troef worden voor de verschillende leefgemeenschappen. Aandacht hebben voor het culturele erfgoed en een goede bestemming zoeken voor de verschillende kerken.

Fier op:
- De zorgzame dienstverlening.
- De inspanningen om groene tuintjes aan te leggen.
- Voldoende momenten van feesten en samenkomen.
- Ruimte en openheid voor diversiteit.
- Puike samenwerking met de scholen.
- Ondersteuning van cultuur en verenigingen.