Niki Van Laer

  • Geboortedatum:

    17 september 1976

Mijn gezin staat bovenaan mijn agenda en tracht ik in evenwicht te brengen met mijn drang naar sociale engagementen. De laatste jaren heb ik mij voornamelijk geëngageerd voor de ouderraad van de lokale schoolgemeenschap en de volwassenbegeleiding van de chiro. Verder ben ik expressief, sociaal, plichtsbewust en investeer ik een belangrijk deel van mijn tijd in vriendschap. Op professioneel vlak ben ik in 1999, met mijn diploma chemie op zak, aan de slag gegaan bij OVAM waar ik op heden werkzaam ben als deskundige.

Mijn engagementen in de lokale schoolgemeenschap en jeugdbeweging zijn heel recent afgelopen en zou ik graag mijn honger naar sociaal engagement stillen door mij politiek ter beschikking te stellen voor onze mooie gemeente. Ik geloof sterk in het potentiëel van Puurs, niet alleen qua economische/geografische ligging, maar ook omwille van de beleving als inwoner, waar de gemeente de laatste jaren sterk heeft op ingezet. Onder deze positieve golf wil ik graag mee mijn schouders zetten om hier toekomstige garanties te verankeren. De belangrijke fusie met Sint-Amands heeft dit gevoel alleen maar kracht bijgezet.

Naast de economische kracht van onze gemeente en de goede dienstverlening, ben ik fier dat het bestuur erin geslaagd is om de inwoners opnieuw meer samen te brengen door tal van maatschappelijk positieve initiatieven. De investeringen van het laatste decennium en diegene die nog in de pijplijn zitten bevestigen dit.